vizeem

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu

  BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ

  BAŞVURU İÇERİĞİ

  BAŞVURU SAHİBİNİN VİZEEM İLE OLAN İLİŞKİSİ

  Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

  Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

  Üçüncü taraf şirket çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

  Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu,  (“Vizeem”) ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa, Vizeem tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vizeem tarafından ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form ile iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir kişi tarafından başvuru yapılması halinde Vizeem, bu “yanlış bilgi” ya da “yetkisiz başvurudan kaynaklı” taleplerden dolayı oluşabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

  Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, ‘Açıklamalar’ kısmında başvuru sahibiyle ilişkinizi ve kendi kimlik bilgilerinizi de belirtmeniz, yetkili temsilci olduğunuzu gösterir noterce onaylanmış vekaletnameyi formun ekinde bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Velisi ya da vasisi olduğunuz küçük/kısıtlı adına başvuru yapıyorsanız, başvuru sahibiyle ilişkinizi ve/veya yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi paylaşmanızı rica ederiz.

  Başvuru Nasıl Yapılır ve Başvurunun Yapılacağı Adres Nedir?

  • Şahsen yazılı başvuru: Vizeem Turizm Dan. Ltd. Şti, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Yenel Apt. No:122/1 Şişli / İSTANBUL
  • Noter aracılığıyla başvuru: Vizeem Turizm Dan. Ltd. Şti, Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Yenel Apt. No:122/1 Şişli / İSTANBUL
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru: vizeemturizm@hs01.kep.tr
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru: kisiselveri@vizeem.com.tr